homepage-hero

Privacy Verklaring

Mammoet Ferry Transport hecht veel waarde aan het beschermen en respecteren van uw privacy. We hebben gepast beleid inzake de verwerking van persoonlijke gegevens, de beveiligingsmaatregelen die we toepassen om dergelijke gegevens te beschermen, uw recht op toegang, rectificatie of verwijdering van dergelijke gegevens en het recht om te klagen. Gegevens worden alleen verwerkt en overgedragen voor specifieke en legitieme doeleinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in de landen waar we actief zijn en voldoen aan de algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

 

Gegevensverzameling
Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer we een boeking ontvangen voor vracht- of logistieke diensten. De verzamelde informatie omvat gegevens zoals de bedrijfsnaam, contactnaam, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en gedetailleerde vracht-omschrijvingen. Deze zijn essentieel om snel contact met u op te nemen in geval van problemen met de boeking.

Nieuwe klanten zullen ook worden gecontroleerd op kredietwaardigheid en voor alle klanten en leveranciers zijn verdere details vereist, zoals kvk-nummer, btw-nummer, factuurgegevens en contactgegevens voor boekhoud- en betalingsinformatie.

 

Bewaren van persoonlijke gegevens
Mammoet Ferry Transport houdt gegevens bij zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de informatie nodig is, rekening houdend met de regels en voorschriften die wettelijk van kracht zijn in de verschillende landen waarin wij actief zijn.

 

Gebruik van cookies op onze website
Mammoet Ferry Transport gebruikt op haar website alleen technische en functionele cookies om de consistentie en technische functionaliteiten van de website te waarborgen. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser op de harde schijf van gebruikers van de computer worden opgeslagen. Gebruikers kunnen altijd zelf voorkomen dat cookies via de internetbrowser worden opgeslagen.

 

Persoonlijke informatie delen met derden
Persoonlijke gegevens worden intern gedeeld binnen de Mammoet Ferry Transport-organisatie, omdat
alle vestigingen toegang hebben tot hetzelfde transportmanagement-systeem en derhalve hetzelfde
systeem voor het beheer van de gegevens gebruiken. We hebben intern beleidsafspraken om een
​​adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen, ongeacht welk Mammoet Ferry Transport-
kantoor de gegevens heeft verzameld. We zullen persoonlijk identificeerbare informatie niet overdragen aan een derde partij, behalve in de volgende gevallen:

  • Serviceproviders die we gebruiken om bepaalde diensten te leveren, zoals vervoerders, alleen voor zover ze de informatie nodig hebben om de diensten te verlenen;
  • Als we wettelijk verplicht zijn om dat te doen.

 

Een dergelijke uitwisseling zal altijd in overeenstemming zijn met de wetgeving inzake gegevensbescherming en alleen met betrouwbare derden. Gegevens worden niet overgedragen buiten de EU en we zullen geen persoonlijke informatie aan derden verkopen.


We zullen er altijd naar streven om u duidelijk te informeren over het gebruik en de mogelijke openbaarmaking van uw informatie wanneer dergelijke informatie wordt verkregen. Als het niet praktisch is om dit te doen op het moment van verzamelen, zullen we u nadien zo spoedig mogelijk informeren, tenzij er een legitieme basis is om dit niet te doen; bijvoorbeeld waar dit nodig is voor het voorkomen of opsporen van een misdrijf of waar dit wettelijk niet is toegestaan.

 

Toestemming
Wanneer u gebruik maakt van de diensten die door Mammoet Ferry Transport worden geleverd, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie door Mammoet Ferry Transport in de hierboven beschreven methoden.

 

Uw rechten
Op grond van de wet inzake gegevensbescherming hebt u bepaalde rechten in verband met de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens beschermen en verzorgen. U hebt het recht om ons te vragen naar de persoonlijke informatie die wij over u bewaren en verwerken, en kan worden gebruikt om ons te verzoeken om het corrigeren van onjuiste informatie, het verwijderen van de informatie die we over u hebben of om te verzoeken dat we stoppen met het gebruik van de informatie die we over u hebben.

We zullen altijd ons uiterste best doen om snel te reageren op elk verzoek om toegang tot bepaalde informatie.

 

Contact
Mammoet Ferry Transport neemt haar verantwoordelijkheden serieus met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens en verbindt zich ertoe passende maatregelen te nemen om misbruik, verlies en / of ongeoorloofde toegang tot dergelijke gegevens te voorkomen.

 

Als u reden hebt om te twijfelen aan de effectiviteit van deze maatregelen, kunt u contact met ons opnemen via info.europoort@mammoetferry.com